Documents d’Escola

Protocol d’actuació en cas d’inclemències meteorològiques

En aquest document trobareu com cal actuar en cas d’inclemències meteorològiques com nevades o inundacions.

Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de centre descriu els trets d’identitat de l’Escola Gonçal Comellas. Estableix els objectius que volem aconseguir com a escola seguint les directrius que marca el Departament d’Ensenyament i defineix l’estructura organitzativa del centre.

projecte-educatiu

Anuncios