Kinesiologia educativa

Coneguda també com a Brain Gym, la Kinesiologia educativa és una tècnica vinculada a la neurociència que integra unes activitats i exercicis motrius que ajuden a estimular el cervell per a l’aprenentatge tant acadèmic com per a la vida.

La kinesiologia facilita la connexió de les diferents àrees del cervell de forma integrada. S’activen al mateix temps (dreta-esquerra, dalt-baix, davant-darrera) posant en funcionament nous circuits i noves interconnexions, afavorint les conductes més adaptatives en situacions d’aprenentatge i en la vida en general.

És basa en exercicis motrius fàcils i senzills d’aplicar segons les necessitats de cada alumne. Aquests exercicis activen el cervell, fent-lo funcionar en un tot integrat, millorant, entre d’altres, les destreses d’escriptura, escolta, visió, lectura, comprensió o raonament.

Anuncios