Llibres i material

El llistat de llibres que necessiten els alumnes de l’escola pel curs 2017-18 és el següent:

Llistat_llibres_de_text_2017_18

Pel que fa al material podeu trobar els llistats en els següents apartats:

  • Educació Infantil: en aquest cicle el material d’aula està socialitzat, tot i així els alumnes han de portar material individual que podeu trobar en aquest document: Material 17-18 Infantil
  • Cicle Inicial: en aquest cicle el material d’aula està socialitzat, per tant, els alumnes no han de portar res de casa.
  • Cicle Mitjà: en aquest cicle part del material d’aula està socialitzat. La resta de material que han de portar els alumnes el podeu trobar en aquest document: Material 17-18 CM
  • Cicle Superior: en aquest cicle part del material d’aula està socialitzat. La resta de material que han de portar els alumnes el podeu trobar en aquest document: Material 17-18 CS
Anuncios