Educació Emocional

Des del curs 2012-2013 apostem per l’Educació Emocional com a eix vertebrador a la nostra escola. Creiem que és molt important desenvolupar la intel·ligència emocional com a base de totes les intel·ligències i entenem que adquirir qualsevol aprenentatge passa perquè l’alumne es senti bé, segur, motivat i tingui una bona autoestima. Volem oferir una educació cada vegada més holística que  tingui en compte el nivell evolutiu i maduratiu de l’alumne en tos els àmbits: físic, emocional, cognitiu i social.

L’Educació Emocional és “una innovació educativa que respon a necessitats socials no ateses en les matèries acadèmiques ordinàries, el seu és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar”. (Tal i com ho defineix R.Bisquerra).

A través de l’Educació Emocional aconseguim que els infants aprenguin a entendre i gestionar els sentiments propis i dels altres, fomentant l’autoestima i l’autoconcepte de cadascú.

autoestima.jpg-large

Anuncios